Història

h1
h2
h3

Sarral està situat al bell mig de la Conca de Barberà, comarca d’arrelada tradició vinatera. Les restes arqueològiques romanes trobades a Sarral certifiquen l’existència d'aquesta cultura en la qual els vins tenien una gran importància. Però no serà fins a l’edat mitjana que el conreu de la vinya tindrà un paper de primer ordre. Un tret característic diferenciador és el paper que hi van tenir els monjos del Cister i del Temple establerts a la comarca, els quals van transmetre la seva experiència.


El conreu de la vinya va avançar un altre pas de gegant a partir de mitjans de segle XIX. L’exportació de vi i d’aiguardent cap al nord d'Europa i el continent americà va convertir la vinya en el conreu gairebé exclusiu. La fil•loxera, anorrearia completament aquella època d’esplendor.

 

La misèria despertà la creativitat, els pagesos s’associaren i varen saber ressorgir amb renovada empenta creant les primeres “Societats”; fruit de l’esforç col•lectiu per unificar els treballs i aconseguir reeixir d’una situació econòmica desesperada, foren els embrions del cooperativisme agrari, que a Sarral comença a arrelar a les acaballes del segle XIX amb la creació de la Societat de treballadors agrícoles, que esdevindria el 1907 el Sindicat Agrícola. Posteriorment, el 1913, es constituïa a la vila un altra entitat que s’anomenaria Sindicat de Vinicultors. L’any 1959 es fusionaren les dues entitats amb el nom de Cooperativa Vinícola de Sarral.

L’inici de l’elaboració de caves i vins embotellats durant els primers anys vuitanta (la construcció de la primera cava, per exemple, data de 1984); posteriorment es van anar ampliant i modernitzant les instal•lacions primer amb l’elaboració de caves, i uns anys més tard, vins tranquils, desprès es va seguir amb una de les particularitats de l’empresa: els vins d’agulla per fermentació natural, amb una de les poques plantes d’elaboració d’aquest espurnejant vi que tenim al nostre país.

h4
h5
h6

La decidida incursió de la Cooperativa en els mercats internacionals deu anys després són altres graons que aquesta històrica entitat de Sarral ha anat pujant fins a convertir-se avui, cent anys després de la seva fundació ––ara amb el nom Vinícola de Sarral i Societat de Crèdit, Covisal, SCCL––, en una de les cooperatives més pròsperes i dinàmiques del sector vitivinícola català, referència i pionera en la implantació d’una filosofia dins el cooperativisme vitivinícola que es regeix amb criteris empresarials i esta professionalitzada a tots nivells, des de les vinyes fins la comercialització. Amb la qualitat com objectiu principal, la cooperativa te una especial cura per al medi ambient i la continuïtat dels viticultors en el territori.